Etusivu

 

 

Asbesti

Asbestia valmistettiin ja käytettiin Suomessa hyvin runsaasti 1920- luvulta aina 1990-luvun alkupuolelle asti, kunnes sen käyttö, valmistus ja myös maahantuonti kiellettiin lailla 1.1.1994. Asbestia saatiin maaperästä louhitusta silikaattimineraalista. Suomessa Paakkilan asbestikaivos Tuusniemellä oli toiminnassa aina vuoteen 1975 asti ollen myös aikanaan Euroopan suurin alan kaivos.

Asbestikartoituksen tekijöitä:

https://www.asbestos.fi/
http://geoasbest.fi/
https://www.asbesti.pro/

Asbesti on kuitumainen, joustava ja kestävä materiaali. Se sietää myös kuumuutta, happoja ja emäksisiä aineita oikein hyvin. Sillä on hyvä sähkön ja lämmöneristyskyky. Lisäksi asbesti oli aikanaan hyvin edullista. Näistä ominaisuuksista johtuen sen käyttö yleistyi nopeasti ja varsinkin 1960- ja 1970-luvuilla voimakkaan asuin-, toimisto- ja teollisuusrakentamisen aikana siitä tuli suosittu lähes joka paikan materiaali. Käyttökohteina olivat mm. lämpöhuoneiden putkieristeet, ilmastointikanavat, kaakelit, vinyylilaatat, kiinnityslaastit, maalit, liimat, tiivistys- ja saumausaineet, julkisivumateriaalit, palo-ovet ja muut kuumuuden eristeet ja myös autojen jarrupalat.

 

Jo 1900-luvun alkupuolella havaittiin asbestikaivoksilla työskentevillä ja muilla asbestin kanssa paljon tekemisissä olevilla henkilöillä yhä pahenevia hengitysongelmia. Myöhemmin selvisi, että hienojakoinen kuitumainen asbestipöly ei poistu ihmisen elimistöstä sinne kerran päädyttyään vaan aiheuttaa vakavia keuhko- ja muita sairauksia. Turvallisten työmenetelmien ja suojainten kehittely ja käyttöönotto oli liian hidasta ja moni ehti sairastua hyvin vakavasti. Vähitellen tilanne johti siihen, että asbestille tuli Suomessa täyskielto vuoden 1994 alussa. Vielä tänä päivänäkin Suomessa on noin 10 000 henkilöä, joilla on asbestin aiheuttama ammattitauti ja uusia tapauksia löydetään vuosittain noin 800 vaikka altistumisesta on kulunut jo vuosikymmeniä. Lisäksi joka vuosi 100 henkilöä menehtyy asbestisairauksiin.

 

Täyskiellosta huolimatta asbestia tulee vastaan hyvin usein erityisesti ennen vuotta 1994 rakennettujen rakennusten remonttien ja ennen muuta niitä edeltävien purkutöiden yhteydessä. Vuoden 2016 alusta voimaantullut uusi asbestilaki edellyttää pakollisen asbestikartoituksen tekemistä ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa, joissa aiotaan tehdä joitain purkutöitä. Näin pyritään paikantamaan mahdollisen asbestin esiintyminen ja ehkäisemään sen vaarallisen hienojakoisen pölyn joutuminen ilmaan ja sitä kautta hengityselimiin. Asbestikartoitus on remontin teettäjän tai tilaajan vastuulla ja kartoituksen saa tehdä vain asbestiin ja rakennusten rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyt ja alan ammattitaidon omaava kartoittaja. Asbestikartoittajan laatiman raportin perusteella aluehallintoviranomainen voi myöntää luvan asbestipurkutyölle. Tämä purkutyökin on luvanvaraista, ammattitaitoa ja erikoissuojaimia edellyttävää toimintaa.

 

Rakennustyömaa

 

 

 

Copyright © 2018-2019 Home Decoration Guru | mail@homedecorationguru.com | 33100 Tampere